مقالات

اصول اقتصاد رفتاری و تاثیر آن بر بورس

انسانی غیرعقلایی کیست؟

دو سال پیش، جدیدترین مدل آیفون ۴ میلیون تومان بود. در آن زمان می‌توانستید با حدود ۲.۵ میلیون یک آیفون ۸ بگیرید. همه باور داشتند که آیفون X زیادی گران است. دستمزدهای ما از آن زمان تا به امروز رشد عجیبی نکرده، اما امروز یک گوشی ۴ میلیونی، زیادی ارزان به حساب می‌آید. چطور چنین چیزی ممکن است؟

ذهن ما قادر نیست به اعداد و ارقام به شکلی خشک و کاملا منطقی نگاه کند. هرقدر که بخوانیم و بشنویم که خطر سقوط هواپیما بسیار کم‌تر از خطر اتوبوس است، باز هم در هواپیما بیشتر دچار اضطراب می‌شویم تا در اتوبوس.

شرکت‌های بیمه از این ویژگی ما نهایت استفاده را می‌کنند. مردم به سادگی حاضرند قبل از پرواز، پول بیشتری برای بیمه بپردازند. در حالی که احتمال سقوط هواپیما تقریبا به صفر نزدیک است. در واقع، بیشتر احتمال دارد که آن روز، به خاطر نشستن طولانی سکته قلبی کنید تا این که در حادثه هوایی جان خود را از دست بدهید. اما آیا حاضرید برای خطر نشستن طولانی در فرودگاه هم بیمه بخرید؟

غیرعقلایی بودن ما، همیشه هم بد نیست. وقتی کسی از شما کمک می‌خواهد و پولی برایش واریز می‌کنید، با حساب و کت